Informatierichtlijn m.b.t. de behandeling van de gegevens

Informatierichtlijn art.13 Reg EU 679/2016

Krachtens het Reg. EU 679/2016, de vennootschap CAMIN HOTEL COLMEGNA S.R.L. met wettelijke vestiging in Via Procaccini, 10 – Varese, is in de hoedanigheid van “titulair” van de behandeling verplicht bepaalde informatie te leveren m.b.t. het gebruik van de persoonsgegevens.

Bron van de gegevens en doeleinden van de behandeling                                                                                                           
De persoonsgegevens die in ons bezit zijn worden direct door de personen in kwestie verzameld tijdens het invullen van het formulier voor aanvraag informatie. De persoonsgegevens worden behandeld binnen de normale activiteit van ons bedrijf om tegemoet te komen aan uw eisen en behoeftes.

Modaliteit van behandeling van de gegevens
De behandeling van de gegevens gebeurt automatisch via instrumenten die geschikt zijn voor het garanderen van de veiligheid en de privacy en zal uitgevoerd kunnen worden met informatische of telematische instrumenten bedoeld voor het opslaan, beheren en doorgeven van deze.

Aan welke categorieën de gegevens kunnen worden doorgegeven
Wij informeren u dat de persoonsgegevens die door u geleverd zijn of vekregen zijn tijdens het invullen van het formulier voor aanvraag informatie niet aan derden doorgegeven zullen worden. Uw gegevens zullen hoe dan ook niet verspreid worden.

Periode van bewaring
Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om uw informatieaanvraag op te sturen.

Rechten van de persoon in kwestie
Wij informeren u dat u zult kunnen toetreden tot uw persoonsgegeven op elk moment en er de correctie of annulering, de beperking van zult kunnen vragen of u zult kunnen verzetten tegen de behandeling door ons bedrijf. Voor de terugtrekking van de toestemming zal het voldoende zijn de aanvraag hiertoe te sturen naar het mailadres info@caminhotel.com

Verdere informatie zal verkregen kunnen worden bij onze structuur.
De titularis van de behandeling is CAMIN HOTEL COLMEGNA S.R.L. de verantwoordelijke van de behandeling is LARA ANUSCHKA LUZ, die voor haar taak woonachtig is bij het bedrijf. Tel. 0332 510855